Phương pháp cài đặt an toàn

BIOCERA A.A Filter

Khi không sử dụng từ 1 ngày trở lên, 

hãy đảm bảo đóng Van nước máy và mở vòi.

Nếu không có bình chứa nước hoặc không có R.O. máy lọc nước, 

tham khảo ý kiến của một chuyên gia đường ống nước máy lọc nước kiềm.

BIOCERA A.A Filter 

Phương pháp cài đặt an toàn

Khi không sử dụng từ 1 ngày trở lên, 

hãy đảm bảo đóng Van nước máy và mở vòi.

Nếu không có bình chứa nước hoặc không có R.O. máy lọc nước, 

tham khảo ý kiến của một chuyên gia đường ống nước máy lọc nước kiềm.

Maintenance Safety Valve

Tuổi thọ của van an toàn là 1 năm. Thay thế bằng một sản phẩm mới khi hết tuổi thọ của sản phẩm.


* Tuổi thọ của nó có thể phụ thuộc vào môi trường sử dụng nước.

Maintenance BIOCERA A.A Filter

Tuổi thọ của máy lọc nước Biocera A.A 11 "là 1 năm hoặc 1.500 gallon (6.000 lít). Thay thế bằng sản phẩm mới khi hết tuổi thọ của sản phẩm.


* Tuổi thọ của nó có thể phụ thuộc vào môi trường sử dụng nước.